Головна Головна Розклад Вступнику Контакти Викладачі Співпраця

Кафедра електричної інженерії виконує науково-дослідну роботу на тему «Індуковані екстремальними впли-вами водню макро-, мікро- і нано-трансформації стану металевих мате-

ріалів» що є важливим завданням фундаментальної науки, зокрема фізики твердого тіла і фізики металів. Ця тематика має важливе практичне значення для поліпшення структури матеріалів (без зміни їх хімічного складу); отримання нових, поліпшених воднево-вмісних матеріалів; поліпшення існуючих та розробки нових водневих технологій.