Головна Наука Головна Розклад Вступнику Контакти Співпраця

Колларов Олександр Юрійович,

к.т.н., доц., завідувач кафедри

Колларов Олександр Юрійович

У штаті кафедри постійно перебуває 19 співробітників, 17 з яких  профе-сорсько-викладацького складу і 2 - із числа допоміжного персоналу. 11 співробітників мають накові ступені кандидатів наук й 2 - докторів наук. До штатних працівників, крім інших, належать: