Кафедра Студенту Вступнику Наука Новини Контакти
КАФЕДРА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Державний вищий навчальний заклад Міністерства освіти і науки України «Донецький національний технічний університет»,

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки,

Кафедра електричної інженерії: м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, кабінет 2110.

Розробник: Колларов О. Ю.

UA DE EN

На кафедрі ведуться дослідження в напрямку підвищення ефективності захисту від однофазних замикань на землю в мережах 6-10 кВ. За різними статистичними даними, такі замикання становлять 75-85% від загальної кількості пошкоджень. Через недосконалість існуючих захисних пристроїв, відключення мережі при однофазному замиканні на землю може не здійснюватися доволі довгий час, що знижує ефективність функціонування мережі, призводить до виникнення комутаційних перенапруг, може бути причиною пошкодження обладнання, виникнення пожеж і створює небезпеку уражень людей електричним струмом.

Для аналізу таких режимів, на етапі обґрунтування методів захисту, виникає потреба в розробці методів і програм для математичного моделювання кабельних та повітряних мереж 6-10 кВ при виникненні металевих і дугових замикань на землю з урахуванням особливостей джерел живлення та навантажень, а також наявності захисних апаратів. На основі досліджень особливостей та закономірностей протікання перехідних процесів представляється можливим розробка принципів побудови та алгоритмів селективного швидкодіючого мікропроцесорного захисту як для традиційних електричних систем, так і для інтелектуальних систем Smart grid.

Прикладна проблема, на вирішення якої спрямовано проект:

Підвищення ефективності експлуатації електричних мереж напругою 6-10 кВ за рахунок удосконалення селективної дії захисту від однофазних замикань на землю, який забезпечить зменшення кількості міжфазних коротких замикань і скорочення перерв в електропостачанні споживачів: промислових, сільськогосподарських комунальних підприємств та домогосподарств. Підвищення безпеки мереж 6-10 кВ щодо ураження людей, виникнення пожеж на підприємствах, що видобувають або переробляють горючі корисні копалини тощо.

Об’єкт дослідження і розробки: процеси в електричних повітряно-кабельних мережах напругою 6-10 кВ, в яких двигунове навантаження споживачів є переважаючим.

Предмет дослідження і розробки: є перехідні процеси в мережах напругою 6-10 кВ при замиканні на землю, які вивчаються з метою удосконалення систем захисту електричних мереж.

Роботи ведуться під керівництвом професора, доктора технічних наук Сивокобиленка Віталія Федоровича в рамках проекту науково-технічної (експериментальної) розробки, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету.