Кафедра Студенту Вступнику Наука Новини Контакти
КАФЕДРА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Державний вищий навчальний заклад Міністерства освіти і науки України «Донецький національний технічний університет»,

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки,

Кафедра електричної інженерії: м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, кабінет 2110.

Розробник: Колларов О. Ю.

UA DE EN

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЗБІРНИК

НАУКОВІ ПРАЦІ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СЕРІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕНЕРГЕТИКА


Збірник засновано Донецьким національним технічним університетом у червні місяці 2003 року. З 2010 року збірник включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Постанова Президії ВАК України № 1-05/8 від 22 грудня 2010 р., надруковано в бюлетені ВАК № 2, 2011 р.) Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 374 термін перебування збірника у Переліку наукових фахових видань України подовжено до 2022 року.

Збірник видається Донецьким національним технічним університетом. У збірнику публікуються наукові статті співробітників кафедр Донецького національного технічного університету та інших університетів України та світу. В цих статтях наведено результати наукових досліджень і розробок з питань електроенергетики, електротехніки, електромеханіки та теплоенергетики.

Збірник розрахований на наукових співробітників, викладачів, інженерно-технічних працівників, а також аспірантів і студентів, які навчаються за спеціальностями: «Електроенергетика, електротехніка та елекстромеханіка» й «Теплоенергетика».


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:


Головний редактор – В. Ф. Сивокобиленко, доктор технічних наук, професор;

Заступники головного редактора – Є. О. Башков, доктор технічних наук, професор;

Відповідальний секретар – О. Ю. Колларов, кандидат технічних наук, доцент;А. К. Семенченко, доктор технічних наук, професор, м. Покровськ, Україна;

В. А. Святний, доктор технічних наук, професор, м. Покровськ, Україна;

С. В. Подкопаєв, доктор технічних наук, професор, м. Покровськ, Україна;

А. А. Зорі, доктор технічних наук, професор, м. Покровськ, Україна;

О. І. Толочко, доктор технічних наук, професор, м. Київ, Україна;

О. О. Шавьолкін, доктор технічних наук, професор, м. Київ, Україна;

О. П. Чорний, доктор технічних наук, професор, м. Кременчук, Україна;

А. М. Ганжа, доктор технічних наук, професор, м. Харків, Україна;

А. В. Бойко, доктор технічних наук, професор, м. Харків, Україна;

Ю. М. Веприк, доктор технічних наук, професор, м. Харків, Україна;

П. П. Говоров, доктор технічних наук, професор, м. Харків, Україна;

М. В. Гребченко, доктор технічних наук, професор, м. Київ, Україна;

І. В. Жежеленко,доктор технічних наук, професор, м. Маріуполь, Україна;

П. Д. Лежнюк, доктор технічних наук, професор, м. Вінниця, Україна;

Ю. Л. Саєнко, доктор технічних наук, професор, м. Маріуполь, Україна;

О. С. Яндульський, доктор технічних наук, професор, м. Київ, Україна;

П. Енафф, доктор технічних наук, м. Сержі-Понтуаз, Франція.


Збірник зареєстрований в Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Свідоцтво: серія КВ 7373 від 03.06.2003.


Із випусками збірника можна ознайомитись за наступними посиланнями:

1. Наукові праці ДонНТУ. Серія «Електротехніка і енергетика» 1 (17)’2015;

2. Наукові праці ДонНТУ. Серія «Електротехніка і енергетика» 1 (18)’2017.


Правила оформлення наукових статей для публікації в нашому збірнику.

Правила оформлення пристатейних списків.