Кафедра Студенту Вступнику Наука Новини Контакти
КАФЕДРА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Державний вищий навчальний заклад Міністерства освіти і науки України «Донецький національний технічний університет»,

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки,

Кафедра електричної інженерії: м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, кабінет 2110.

Розробник: Колларов О. Ю.

UA DE EN

Кафедра електричної інженерії почала свій шлях на факультеті енергетики та металургії у вересні 2015 року, увібравши в себе ряд кафедр колишніх електротехнічного та фізико-металургійного факультетів. Серед найвідоміших можна назвати кафедру електроприводу і автоматизації промислових установок, кафедру електричних станцій, кафедру промислової теплоенергетики, кафедру теплофізики й, найстарішу з них, кафедру фізики.

У свій час кафедра електроприводу і автоматизації промислових установок стала родоначальником електротехнічного факультету. Вона була створена в Донецькому індустріальному інституті (ДІІ) в далекому 1959 році, для того, щоб індустріальний інститут перетворився в політехнічний й, тим самим, отримав новий статус, а разом із ним і поштовх до подальшого розвитку.

Було вирішено розпочати цей процес з організації спеціальності  «Електрифікація промислових підприємств і установок» за пропозицією тодішнього завідувача кафедри «Гірничозаводська електротехніка» доктора технічних наук, професора Р. М. Лейбова (1904 - 1982).

Пропозицію професора Р. М. Лейбова було прийнято і реалізовано. Перші студенти нової спеціальності з'явилися в інституті з весняного семестру 1958/1959 навчального року. В січні місяці тисяча дев'ятсот п’ятдесят дев'ятого року було запропоновано з двох груп збагачувачів ОБ-17а, б третього і ОБ16а, б четвертого курсів набрати по одній групі ЕПП (електрифікація промислових підприємств) на третій і четвертий курси навчання за новою спеціальністю майбутнього електротехнічного факультету (ЕТФ). Протягом доби групи ЕПП-1 і ЕПП-2 були укомплектовані і затверджені першим деканом ЕТФ Матвієм Борисовичем Шум'яцьким (1913 - 1994), абсолютно унікальною людиною, про яку, завдяки його наполегливості, таланту керівника, ерудиції, елементам авантюризму і багатьом іншим якостям, студенти складали легенди.

Кафедра електричних станцій була однією з випускаючих кафедр електротехнічного факультету. Створена в грудні 1976 року після поділу кафедри «Електричні станції, мережі і системи». При організації кафедри вона мала у своєму розпорядженні тільки дві лабораторії, однак лабораторна база росла і в 2014 році їх було дев'ять. Поряд з навчальною роботою на кафедрі проводилась серйозна наукова робота. Це дало можливість сформувати основний напрямок наукової роботи кафедри: «Дослідження перехідних процесів і розробка пристроїв релейного захисту та автоматики вузлів навантаження потужних синхронних і асинхронних двигунів».

Кафедра «Промислова теплоенергетика» готувала фахівців в області промислової теплоенергетики, теплових електричних станцій і енергозбереження. Історія кафедри бере свій початок з першого прийому 25 студентів за фахом «Промислова теплоенергетика» зі спеціалізацією «Промислова вогнетехніка» здійсненому у 1970 - 71 навчальному році. Роботи кафедри були включені в програму науково-технічного розвитку регіону «Донбас-2020», що розроблена загальними зусиллями провідних спеціалістів Донецької облдержадміністрації і Національної академії наук України.

З 1984 по 1997 р.р. на кафедрі працював видатний учений і викладач д.т.н., професор Шкляр Віктор Соломонович. Спільно з професором кафедри фізичної гідродинаміки Донецького державного університету Е. А. Іодко у 1967 р. розробив і представив в монографії «Моделювання теплових процесів в металургії» теорію і методику фізичного і фізико-математичного моделювання фізико-хімічних процесів. Розробив теорію і технологію швидкісного нагріву металу в секційних печах (1965).

Історія кафедри технічної теплофізики починається з 1972 р., коли на підставі частини професорсько-викладацького складу кафедри «Металургія сталі та металургійні печі» було сформовано новий окремий підрозділ – кафедра «Газопічна теплотехніка». Засновником і першим завідуючим нової кафедри був професор Казанцев Євген Іванович. В наступні роки, через зміни наукової термінології, кафедра змінювала свою назву: «Промислова вогнетехніка» в 1981 р. і «Технічна теплофізика» в 1994 р.