Кафедра Студенту Вступнику Наука Новини Контакти
КАФЕДРА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Державний вищий навчальний заклад Міністерства освіти і науки України «Донецький національний технічний університет»,

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки,

Кафедра електричної інженерії: м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, кабінет 2110.

Розробник: Колларов О. Ю.

UA

Трудовий колектив кафедри складається із 16 співробітників. Професорсько-викладацький склад кафедри налічює 8 кандидатів технічних наук та 1-ого кандидата фізико-математичних наук. З числа усіх кандидатів наук, 7 мають звання доцента. На кафедрі працюють 4 старших викладача та 1 асистент. За кафедрою закріплений 1 аспірант. Допоміжний персонал складається із 1 лаборанта та 1 інженера. Склад кафедри:


Колларов Олександр Юрійович, завідувач кафедри, канд. техн. наук, доцент;

Власенко Микола Миколайович, заст. завідувача, доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент;

Григор'єва Катерина Сергіївна, лаборант кафедри, секретар кафедри;

Шеїна Ганна Олександрівна, доцент кафедри, канд. техн. наук;

Тютюнник Наталя Леонідівна, старший викладач кафедри;

Лисенко Віктор Анатолійович, доцент кафедри, канд. техн. наук;

Артеменко Юрій Анатолійович, доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент;

Любименко Олена Миколаївна, доцент кафедри, канд. фіз.-мат. наук, доцент;

Нікіфоров Андрій Петрович, доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент;

Кардаш Дмитро Олександрович, асистент кафедри;

Зінов'єв Сергій Миколайович, доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент;

Нємцев Едуард Миколайович, старший викладач кафедри;

Жовтобрух Сергій Анатолійович, старший викладач кафедри;

Чашко Марк Васильович, доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент;

Придатько Ігор Владиславович, старший викладач кафедри;

Ануфрієв Павло Олексанрович, інженер кафедри.