Головна Наука Головна Розклад Вступнику Контакти Викладачі Співпраця

Електричні станції (ЕС)


Випускники спеціалізації майбутні фахівці для роботи в області виробництва

електричної енергії. Наші випускники є основою

кадрового складу сучасних електростанцій та підпри-

ємств України. Вони працюють в суміжних галузях промисловості  на посадах теплоенергетиків, інженерів, фахівців з обслуговування автоматики та обчислювальної техніки.


Електричні системи і мережі (ЕСіМ)


Випускники спеціалізації це - майбутні фахівці у сфері передачі електричної енергії. Об'єктом їх діяльності є електрична система, що складається із сукупності пристроїв генерації, розподілу та споживання електроенергії. Важливу роль у наповненні спеціалізації відіграє комп’ютеризація систем розподілу та передавання електричної енергії на базі сучасних програмно-апаратних комплексів відомих західних виробників.

Випускники кафедри працюють на генеруючих та енерго-розподільчих підприємствах, в проектних, монтажних й налаго-джувальних організаціях.


Електротехнічні системи електроспоживання (ЕСЕ)


Випускники спеціалізації майбутні фахівці для роботи в сфері споживання електричної енергії. Об'єктом їх діяльності є електро-технічні системи електроспоживання.

Випускники працюють у міських електричних мережах, сільському господарстві, вирішуючи питання експлуатації та управління системами електропостачання та електроспоживання різних об'єктів; на підприємствах, що займаються постачанням, наладкою, монтажем і сервісним обслуговуванням електротехнічного обладнання; на підприємствах з вироблення та передавання електроенергії.