Кафедра Студенту Вступнику Наука Новини Контакти
КАФЕДРА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Державний вищий навчальний заклад Міністерства освіти і науки України «Донецький національний технічний університет»,

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки,

Кафедра електричної інженерії: м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, кабінет 2110.

Розробник: Колларов О. Ю.

UA DE EN

Автоматизація виробничих процесів

Вогнетриви та ізоляційні матеріали

Вторинні енергоресурси та енергозбереження

Гасіння пружних коливань засобами електроприводу

Гідрогазодинаміка

Джерела енергії

Джерела теплопостачання промислових підприємств

Діагностика та експериментальні дослідження в теплоенергетиці

Діагностика та надійність електротехнічного обладнання

Експлуатація електричних мереж

Електрична частина станцій та підстанцій

Електричні вимірювання

Електричні машини. Частина 1

Електричні машини. Частина 2

Електричні системи та мережі

Електромагнітна сумісність

Електромагнітні перехідні процеси

Електромеханічні перехідні процеси

Електропостачання

Електропостачання виробничих комплексів

Електропостачання ЕТУП

Електропостачання та електропривід на гірничих підприємствах

Елементи систем автоматики

Елементи систем електроприводу

Енергетичний аудит

Енергозбереження засобами електропривода

Інженерні методи експеріменту та САПР

Інжиніринг енерготехнічних систем

Інтенсифікація теплових процесів в ТЕУ

Керування режимами електроенергетичних систем на основі  сучасних інформаційних технологій

Комп`ютерне проектування електричних систем

Комплектні електроприводи

Комп'ютерне забезпечення професійної діяльності

Комп'ютерний аналіз режимів електроенергетичних систем

Кондиціювання, вентиляція промислових підприємств

Математичне моделювання в теплоенергетиці

Математичні задачі електроенергетики

Математичні задачі енергетики

Математичні методи та моделі в теплоенергетиці

Моделювання електромеханічних систем

Монтаж та експлуатація обладнання електропостачальних систем

Монтаж, проектування, експлуатація теплоенергетичного обладнання

Нагнітачі та теплові двигуни

Оптимальне за тепловими втратами керування а системах регулювання швидкості

Організація обслуговування електромеханічних систем

Основи електричного приводу

Основи електрофікації

Основи електрофікації. Електропостачання та електропривод

Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем

Перетворювальна техніка

Перехідні процеси у системах електроспоживання

Проектування електричних станцій

Промислові системи управління

Системи автоматизованного проектування енергомеханічного обладнання

Системи векторного керування

Системи електроприводу нетрадиційних джерел енергії

Системи збудження генераторів

Системи керування електроприводами

Системи проектування теплових установок

Сонячні та вітряні електростанції

Спеціальні глави теорії автоматичного керування

Спеціальні електроприводи і автоматизація технологічних комплексів

Спеціальні питання електропостачання

Спеціальні питання енергоаудиту у теплотехнічних процесах

Спеціальні системи електроприводу

Сучасний релейний захист

Сучасні маловідходні технології в енергетиці

Сучасні пакети прикладних програм

Сучасні тенденції розвитку елементів електроприводів

Теоретичні основи електротехніки. Частина 1

Теоретичні основи електротехніки. Частина 2

Теоретичні основи теплотехніки

Теорія електроприводу

Теорія оптимального керування

Теорія спалювання та спалювальні пристрої

Теплові мережі

Тепломасообмін

Теплотехнологічні процеси та установки

Техніка високих напруг

Технічна термодинаміка

Технології генерації електричної та теплової енергії

Фізика. Частина 1

Фізика. Частина 2

Фізика. Частина 3

Фізико-хімічні процеси в теплоенергетиці