Головна

Кафедра електричної інженерії

з моменту евакуації до міста Покровська увібрала в себе кафедри колишнього електротехнічного факультету, серед най-відоміших це - кафедра електричних станцій і кафедра електроприводу та автоматизації промислових установок, успадкувала кафедри колишнього фізико-металургійного факультету, а саме кафедру промислової теплоенергетики й кафедру фізики, а також увібрала в себе кафедру систем програмного управління і меха-троніки, існувавшого раніше, німецького технічного факультету.

Свій шлях кафедра почала на факу-льтеті енергетики та металургії у вересні 2015 року. У жовтні місяці того ж року, у зв'язку із реорганізацією університету, факультет енергетики та металургії припинив своє існування, а кафедра була приєднана до іншого факультету, ФКІТАЕР.

Основними напрямками навчальної та наукової діяльності кафедри є електро-механіка, електротехніка, електро- та теплоенергетика.

Увесь допоміжний і професорсько-викладацький склад кафедри міцно тримає курс на якісну, модерну та ефективну освіту, готує не тільки фахівців з “великої літери”, але й патріотів України.

Наука Головна Розклад Вступнику Контакти Викладачі Співпраця

Увага! Студенти усіх форм навчання мають отримати завдання для виконання курсових проектів (робіт).